නීතිය හා සාමය ඇමැති හෙට පොලිස් ප්‍රධානීන් හමුවෙයි - Siwhele Media Network,සිව්හෙළේ මාධ්‍ය ජාලය

එසැන පුවත්

Sunday, March 11, 2018

නීතිය හා සාමය ඇමැති හෙට පොලිස් ප්‍රධානීන් හමුවෙයි

නීතිය හා සාමය ඇමැති හෙට පොලිස් ප්‍රධානීන් හමුවෙයි

(රංජන් කස්තුරි) 
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පවතින වර්තමාන තත්ත්වය හා රටේ අනෙකුත් පළාත්වල නීතිය හා සාමය පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා සහ පොලීසියේ ඉහළ නිලධාරීන් අතර වි‍ශේෂ සාකච්ඡාවක් හෙට (12) පැවැත්වීමට නියමිතය.

පොලිස්පති පුජිත ජයසුන්දර මහතා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් සමඟ පැවැත්වෙන එම සාකච්ඡාව හෙට (11) කොළඹ රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයේදී පැවැත්විමට තිරණය කර ඇත.
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ආරක්ෂක  කටයුතු තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාම, මත්ද්‍රව්‍ය ගැටළු, පාතාල සිදුවීම් හා අපයෝජන සිද්ධින් පාලනය කිරීම පිළිබඳව එහිදී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතය.

1 comment:

ADS