හෙළවරුණ 3| Helawaruna episode 3| Queen Holika - Siwhele Media Network,සිව්හෙළේ මාධ්‍ය ජාලය

එසැන පුවත්

Monday, July 2, 2018

හෙළවරුණ 3| Helawaruna episode 3| Queen Holika
හිරණ්‍යකස්සප නම් පැරණි යක්ෂ ගෝත්‍රික රජුගේ සොහොයුරියවේ. පියා වික්‍රමාදිත්‍ය කස්සප නම්විය. මානස ආදිත්‍ය, හිරණ්‍යක ඇගේ සෙසු සොහොයුරන්වේ. ඇය හිරණ්‍යක රජ වෙනුවෙන් දකුණු ඉංදියාව ජයගත් බව කියවේ. ඇය එහි කුළවාදය නැති කිරීමට සියල්ලන්ටම සුදු වස්ත්‍ර පමනක් ඇදීමට නියෝග කර ඇත. පසුව යුද්ධයකදී පැරදුනු ලද ඇයව පුළුස්සා ඝාතනය කර බව සදහන්ය. මේය උත්සවාකාරයෙන් හිංදු ජනයා සමරනු ලැබේ. වර්ණවත් කුඩු එකිනෙකාගේ සිරුරු වලට ඉසිමින් විනෝදවන්නේ හොලිකාගේ සුදුුවස්ත්‍ර අඤ්ඤාව බිදීමට යැයි මතයක් ඇත. මෙම උත්සවේදී හොලිකාගේ අනුරුවක් තනා එයට ගිනිදල්වනු ලැබේ. එය හෝලිකා දහාන් ලෙස හදුන්වයි.

No comments:

Post a Comment

ADS