මාධ්‍යවේදී දයා නෙත්තසිංහ මහතාගේ කාව්‍ය ග්‍රන්ථ එළිදැක්වීම 2018 - 08 - 07 සවස 2.30ට - Siwhele Media Network,සිව්හෙළේ මාධ්‍ය ජාලය

එසැන පුවත්

Sunday, August 5, 2018

මාධ්‍යවේදී දයා නෙත්තසිංහ මහතාගේ කාව්‍ය ග්‍රන්ථ එළිදැක්වීම 2018 - 08 - 07 සවස 2.30ට

මාතර  මාධ්‍යවේදී  දයා නෙත්තසිංහ මහතා විසින් රචිත   සැකකාරයාගේ කෙටුපත සහ මුහුණුවර යන පොත් දෙක එළිදැක්වීම අගොස්තු මස 07 දින  එළිදැක්වීම මාතර නගරයේ ස්කයිලයිටි සිනමා ශාලවෙිදි  පැවැත්වේ , මෙම අවස්ථාව සදහා  ප්‍රධාන  දේශනය    සමන්ත විද්‍යරත්න ,චුලානන්ද සමරනායක , විමල් කැටපේ ආරාචිචි යන මහත්වරු  පැවැත්විමට නියමිතව ඇත.

මාධ්‍යවේදී  දයා නෙත්තසිංහ මහතා විසින් රචිත  
සැකකාරයාගේ කෙටුපත සහ මුහුණුවර යන පොත් දෙක එළිදැක්වීම අගොස්තු මස 07 දින සවස 2.30 ට  මාතර නගරයේ ස්කයිලයිටි සිනමා ශාලවෙිදි  පැවැත්වේ.

මෙම අවස්ථාව සදහා  ප්‍රධාන  දේශනය    සමන්ත විද්‍යරත්න ,චුලානන්ද සමරනායක , විමල් කැටපේ ආරාචිචි යන මහත්වරුන් විසින්  පැවැත්විමට නියමිතව ඇති අතර මෙහෙයවීම සඳුන් ප්‍රියංකර විතානගේ මහතා විසින් සිදු කිරීමට නියමිතව ඇත..


No comments:

Post a Comment

ADS