1948 සිට මේ රටේ හරිහමන් නායකයෙක් හිටියෙ නෑ"සමන්ත විද්‍යාරත්න මහතා පවසයි - Siwhele Media Network,සිව්හෙළේ මාධ්‍ය ජාලය

එසැන පුවත්

Friday, August 10, 2018

1948 සිට මේ රටේ හරිහමන් නායකයෙක් හිටියෙ නෑ"සමන්ත විද්‍යාරත්න මහතා පවසයි


"1948 ඉදලා මෙ වගෙ රටක් තියෙන්න බැනේ හරිහමන් නායකයෙක් හිටියනමි මෙච්චර ණය වුනේ , හිටපු නායකයො වගකියන්න එපාය ,

රටෙි සංස්කෘතිකය ,සදාචාරය , වැටිච්ච එකට වගකියන්න එපාය,

ඒ නිසා මෙි රටෙ නිදහසින් පස්සෙ හරිහමන් නායකයෙක් හිටියේ නැ තමයි ,,

හිටියානමි මෙ ජාතිවාදය ,ආගමිවාදය තියෙන්න බැ ආර්ථිකය කඩාවැටෙන්නෙ නැ රැකිරක්ෂා නැතිවෙන්න බැ , මෙ විදියට දූෂිත රටක් බවට පත්වෙන්න බැ, ඒකෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ වර්ථමාන නායකයො පමණක් නොවෙයි හිටපු නායකයෝ සියලුම දෙනාටම අඩු වැඩි වශයෙන් මෙවට වඟකියන්න ඔින , 

හැබැයි අපි කියනවා තාම මෙ රටෙි නිවරදි නායකයෙක් බලයට ආවෙ නැ අපි ජනතාවට කියනවා ජනතාවාදී , රටහදන ජනතාව රට රකින මඟකියන්න ඒක සුදානම් කරන්න ජනතාව සුදානම් වෙන්න එයට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නායකත්වය දෙන්න සුදානම්" බව 
ඌව පළාත් සභා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රී සමන්ත විද්‍යාරත්න මහතා මාතර   මාධ්‍යවේදීන් හමුවෙ  දී පැවසීය

සැකසුම තරංග චානක විසිනි

No comments:

Post a Comment

ADS