හෙට සහ අනිද්දා පාසල්වලට නිවාඩු - Siwhele Media Network,සිව්හෙළේ මාධ්‍ය ජාලය

එසැන පුවත්

Sunday, April 21, 2019

හෙට සහ අනිද්දා පාසල්වලට නිවාඩු

හෙට(22) සහ අනිද්දා(23) දින දෙක  ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් වසා තබන බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසා ඇත.

No comments:

Post a Comment

ADS