මහසොහොන් බලකායේ නිර්මාතෘ අමිත් වීරසිංහ අත්තඩංගුවට - Siwhele Media Network,සිව්හෙළේ මාධ්‍ය ජාලය

එසැන පුවත්

Monday, May 13, 2019

මහසොහොන් බලකායේ නිර්මාතෘ අමිත් වීරසිංහ අත්තඩංගුවට

මහසොහොන් බලකායේ නිර්මාතෲ අමිත් වීරසිංහ මහතා අද පාන්දර (14) අත්‍තඩංගුවට ගත් බව අපට වාර්තා උනා.

මෙසේ අත්තඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ මහනුවර පොලීසිය විසින් වන අතර කිරුළපන පොලීසිය විසින් සිදුකල දැනුම්දීමකට අනුව එසේ කල බවද වාර්තා උනා. 

No comments:

Post a Comment

ADS